Samarbetspartners
Hälsospåret

God sundhed
En god kondition er en vigtig forudsætning for et godt helbred set i forhold til vore dages udbredte livsstil med et stillesiddende og stresset arbejdsmiljø samt en alt for energirig mad. Sundhedssporet tilbyder nu efter 10 års udviklingsarbejde en enestående metode til, at man selv kan teste og følge sin kondition på en enkelt og omkostningseffektiv måde.

I figur 1 til højre gøres der rede for sammenhængen mellem ændringer i konditionen og alder ved forskellige niveauer af aktivitet, som vores metode er baseret på. Læg særligt mærke til den store andel af befolkningen, som bedømmes til at risikere dårligt helbred på grund af for lav fysisk aktivitet.

Sundhedssporet

Figur 1. Sammenhængen mellem kondition og alder ved forskelligt aktivitetsniveau for omkring 650 individer samt den skønnede fordeling af aktivitets- og konditionskategori for hele befolkningen (pop) – Foxdal 2008.

Højt arbejdspotentiale
I figur 2 til højre gøres der rede for de sammenhænge, som påvises mellem kondition og arbejdspotentiale for syv forskellige erhvervskategorier i relation til det lavest acceptable konditionsniveau med hensyn til risiko for dårligt helbred.

Ved arbejde i hjemmepleje eller under rengøring går ca. 30 % af arbejdsresultatet tabt og ca. 50 % for bygningsarbejdere ved et konditionsniveau på 35 ml ilt per kg eller mindre.

En stadigt faldende kondition blandt de unge, som kommer ud i arbejdslivet, kan blive et spørgsmål om spild, når det gælder arbejdspotentialet.

Sundhedssporet

Figur 2. Sammenhængen mellem kondition og arbejdspotentiale hos forskellige erhvervsgrupper og det skønnede tab af arbejdsresultatet ved et konditionsniveau på 35 ml ilt per kg og minut. – Foxdal 2009.