Samarbetspartners
Hälsospåret

Uddannelse
Sundhedssporet AB har en uddannelse som først og fremmest retter sig mod ansvarlige for pleje af sundhed og planlæggere indenfor folkesundhed. Uddannelsen indgår i leverancen af Sundhedsspor og er opdelt i to blokke, en praktisk del, hvor man lærer hvordan plancher og hjemmesider skal bruges og en teoretisk del, hvor vi kommer ind på sammenhængen mellem kondition og sundhed.

Kursusplanen omfatter ca. seks timers praktik og tre timers teori fordelt på to kursusdage. Der veksles mellem teori og praksis. Kurset kræver ingen specielle forkundskaber.

Efter kurset får hver sporejer en mappe om metoden, som forklarer hvordan Sundhedssporets opskrift på måling af kondition fungerer.