Samarbetspartners
Hälsospåret

Sundhedsspor "Livsvidenskab"
Sundhedssporet AB er et samfundsnyttigt foretagende, som tilbyder tjenester indenfor området livsvidenskab og som derigennem indirekte leverer raske mennesker. Vores forretningsidé er at sælge et koncept på en tjeneste til såvel offentlige som private arbejdsgivere, skolevæsenet og til virksomheder i sundhedssektoren med henblik på at forebygge og behandle usundhed, som hidrører fra ”utilstrækkelig fysisk aktivitet”.

Sundhedsspor med plancher
Sundhedssporet har udviklet en metode, som gør det muligt ved hjælp af en enkel gang- eller løbetest at beregne sin kondition. Metoden er siden tilpasset, sådan at den kan anvendes ved en planche på pladser, hvor mennesker motionerer regelmæssigt.

Sundhedspor med nøglekode
Sundhedssporets hjemmeside har flere funktioner for at både individer og grupper skal få gode forudsætninger for at arbejde med konditionen som et parameter for en god sundhedstilstand. ”Sundhedspor med nøglekode” henvender sig til virksomheder og ansatte som sammen med sundhedstiltag i virksomheden, sundhedstrænere eller på egen hånd vil arbejde med et værktøj, som opfylder kravene om tilgængelighed og pålidelighed.

Sundhedsspor "Foxtest"
Vores produkt ”Foxtest” er et tidseffektivt værktøj til at måle konditionen på store grupper, hvor tidsaspektet er vigtigt for et hurtigt resultat. Fremfor alt er testen udformet så den kan lette og effektivisere, at man gennemfører konditionstesten hos leverandører af tjenester der beskæftiger sig med at vedligeholde et godt helbred.