Samarbetspartners
Hälsospåret

Om Sundhedssporet i Danmark

De grønne fitnesscenter
”Danmarks grønne fitnesscenter” er arbejdstitlen for Skov og Naturstyrelsens (SNS) sundhedssatsning. Den går ud på at bruge skovene til fysisk aktivitet, oplevelser, inspiration og velbefindende.

Der investeres mange ressourcer i at få folk ud og være aktive i de skove som ligger i nærheden af byerne. I denne sundhedssatsning kommer Sundhedssporet, som Hälsosporet hedder på dansk, til at få en central rolle.

Fakta SNS
Skov og Naturstyrelsen er den myndighed som forvalter alle statsejede skove i Danmark. I alt findes der 19 distrikter, som alle hører under Miljøministeriet. I et af distrikterne, Nordsjælland, har Skov og Naturstyrelsen sammen med Hälsospåret AB gennemført et pilotprojekt med otte pladser i løbet af 2009.

I løbet af 2010 kommer alle distrikter til at gennemføre konceptet som et nationalt landsdækkende program. Det indebærer også, at alle kommuner kan blive involveret i en folkesundhedsopgave.

Sundhedssporet med plancher
På hver start/målplads har man bygget et mindre hus med to vægge og to sider, som er åbne. Inde i huset findes fire plancher. En med almen information om Sundhedssporet og tre til at beregne BMI og kondition ved hjælp af en test, som enten gennemføres i løb eller gang.

Sundhedssporet

Informationstavle ved Valby Hegn. Klik på tavlen, hvis du vil se et større billede.

Sundhedssporet

BMI-tabel, kort og beskrivelse ved Valby Hegn. Klik på tavlen, hvis du vil se et større billede.

Sundhedssporet

BMI-tabel, kort og beskrivelse ved Valby Hegn. Klik på tavlen, hvis du vil se et større billede.