Hälsospåret

Nyheder

Skov- og Naturstyrelsen i Danmark introducerer Sundhedssporet i de statsejede skove
Nordsjælland, som er en af 19 regioner, satser på otte sundhedsspor i skovområder, der ligger tæt på byområderne. Det er først og fremmest Hillerød, Frederiksværk og Helsinge, som kommer til at få glæde af disse Sundhedsspor. Forhåbentlig bliver initiativet en succes, så de 18 øvrige regioner hurtigt kan følge efter med flere Sundhedsspor over hele Danmark.

”Danmarks grønne fitnesscenter” er arbejdsnavnet for Skov- og Naturstyrelsens sundhedsprojekt, der skal bruge skovene til fysisk aktivitet, oplevelser, inspiration og velbefindende. Der bruges en del ressourcer på at få folk ud og røre sig eller motionere i skovene, tæt på byerne. I denne sammenhæng kommer Sundhedssporet til at spille en central rolle.

Tim Falck, som er en af projektlederne på Nordsjælland, siger:

”Sundhedssporet er et fantastisk værktøj for alle, der arbejder med sundhed. Måling af kondition, træningsprogrammer via websider og opfølgning af gennemført træning betyder, at Sundhedssporet giver en meget stærk indikation på helbredstilstanden hos en virksomheds ansatte, eleverne på en skole og faktisk i hele samfundet. Sundhedssporet bliver en naturlig del af den nye satsning på fysisk aktivitet i Skov- og Naturstyrelsens arbejde. Kondition får man ved fysisk aktivitet og motion. Kombinationen med motion og tjek på konditionen bliver stadigt vigtigere for alle mennesker, eftersom konditionen er den helt afgørende faktor for et godt helbred. Jeg tror meget på Sundhedssporet!”

Den verdenskendte fysiolog, professor Bengt Saltin, er meget glad for dette initiativ.
/ Bengt Saltin har gennem mange år arbejdet med forandringer i den danske livsstil, og han ser Skov- og Naturstyrelsens projekt som endnu et eksempel på, at en dansk myndighed sætter handling bag ordene.

Bengt Saltin siger:
”I dag har de fleste af os en livsstil, som ikke er optimal for vort helbred. Det gælder ikke kun for danskere eller svenskere, men globalt. Verdenssundhedsorganisationen WHO forudsiger, at i 2020 vil 70 pct. af alle kroniske sygdomme, der forvolder dødsfald, være livsstilsrelaterede. I Danmark har man netop gennemført en reform i alle kommuner, hvor kommunen har ansvaret for at forebygge sygdom. Dette har givet lokale ”boom” i livsstilsforbedrende aktiviteter. En KRAM-bus (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) har kørt rundt i hele landet og tilbudt helbredstest til alle voksne i de aktuelle kommuner.”

”Alle læger i sundhedssektoren uddannes i FAR (Fysisk Aktivitet på Recept), arbejdspladser bliver helbredscertificerede, og statslige institutioner vedkender sig også deres ansvar. Et godt eksempel er Skov- og Naturstyrelsens introduktion af Sundhedssporet i statens skove. Jeg håber at Sverige meget hurtigt bliver lige så offensivt og dygtigt som Danmark i dette sundhedsarbejde,” slutter Bengt Saltin

/ ”Forskningen ”world wide” fortæller os, at vi skal aktivere os selv meget mere i den daglige motion, fordi konditionen er så vigtig for at mindske risikoen for hjerte-karsygdomme, aldersdiabetes, forhøjet blodtryk, knogleskørhed og ikke mindst stressrelaterede sygdomme. Hvis man kunne indføre en times daglig aktivitet i skolerne og en halv time på vore arbejdspladser for de voksne, så ville det betyde en enorm forskel for både arbejdsproduktiviteten og for sygefraværet, siger Peter Foxdal, som har udviklet konceptet for Sundhedssporet og er CEO for Hälsospåret AB.