Samarbetspartners
Hälsospåret

Videnskabelig baggrund
Helsesporets metode bygger på videnskabelig forskning. Metoden har en standard error (SE) for 95 % af voksne individer på 8,6 ml O2/kg x min og 9,4 ml O2/kg x min for børn og unge på under 20 år jævnført med måling af kondition i laboratorium med en fysiologisk spirometrisk VO2max målemetode som er velafprøvet og valideret.

Disse værdier kan jævnføres med afvigelserne i en puls-baseret Monarktest på cykelergometer, som udviser en standard error (SE) på (tegn) 13-14 ml O2/kg x min for 95% af voksne individer.

Kondition beror ikke blot på, hvor meget man motionerer eller træner men også for en stor del på, hvilket BMI man har og hvor energieffektivt man bevæger sig under udøvelse af forskellige aktiviteter. En gammel sandhed om at ”jo højere konditionstal man har, desto mere veltrænet er man” kan der af gode grunde stilles spørgsmålstegn ved.

I tidligere studier (Foxdal 2004) vises, at konditionsværdien bør tolkes mod både træningsbaggrund og alder samt BMI, eftersom værdien for en stor del beror på bevægelsesøkonomi. En høj bevægelsesøkonomi indebærer, at der forbruges en mindre mængde ilt under aktiviteten sammenlignet med en lav bevægelsesøkonomi, som medfører, at en højere mængde ilt forbruges.

Under ”Artikler” kan du læse mere om det videnskabelige arbejde, som ligger til grund for Sundhedssporets metode.

kondition1

En pulsbaseret cykeltest (tv) har en usikkerhedsfaktor på ca. 34 pct. Sundhedssporets gang- og løbetest har en ca. halvt så stor usikkerhedsfaktor (18 pct.).

kondition3

Sammenhængen mellem BMI over for kondition er 20 pct., hvilket viser, at BMI skal med i tolkningen af konditionsværdien ved en gangtest for utrænede.

Klik på diagrammerne, hvis du vil se større billeder.