Samarbetspartners
Hälsospåret

Hvad er kondition?
Kondition er maksimal evne til at optage ilt set i relation til kropsvægt. Den maksimale evne til at optage ilt (VO2max) er et mål for, hvor meget ilt et individ kan omsætte på maksimalt arbejdsniveau i løbet af to-tre minutter.

For at kunne måle VO2max på en korrekt måde med høj præcision, må man måle lufttryk, lufttemperatur, luftfugtighed, lungeventilation, iltindhold i indåndingsluft og udåndingsluft samt indholdet af kuldioxid i udåndingsluft og tidsrelatere disse værdier til hvert minut i løbet af den tid det tager at gennemføre testen.

Testen er omstændelig og dyr at gennemføre, eftersom den kræver specielt udstyr. Den er også meget trættende for det enkelte individ, eftersom denne må belaste sig til et maksimalt træthedsniveau med høj frigivelse af mælkesyre og maksimal åndedrætsfrekvens i løbet af de sidste minutter af testen, som tager seks-otte minutter at gennemføre.

Denne type af test gennemføres oftest på cykel eller på løbebånd i laboratoriemiljø. De som har adgang til denne metode er eliteidrætsfolk og forskere. Vi vil med vores metode skabe mulighed for, at alle kan få adgang til regelmæssig testning af konditionen på en enkelt og tilgængelig måde, når man selv kan og vil.

Ved måling af den maksimale iltoptagelse (VO2max, liter/ minut) i et laboratorium forhøjer man gradvist belastningen (watt) indtil testpersonen ikke orker at cykle mere.

Klik på diagrammet, hvis du vil se et større billede.

Hälsospår