Hälsospåret

Fysiologisk alder

Voksne har brug for regelmæssig fysisk aktivitet

30 minutter om dagen kan blive et løngode
Ifølge EU’s anbefalinger i ”Guidelines Physical Activity” ser man gerne, at alle voksne skal have ret til 30 minutters fysisk aktivitet hver dag. Grunden til dette er naturligvis at bremse de stigende udgifter til behandling af livsstilssygdomme i hele EU.

Mange landes regeringer er stadig forbavsende passive med hensyn til at lovgive omkring sundhedsfremmende tiltag, selv om beregninger viser, at der er milliarder at spare. Omkostningerne for sygdomme, der skyldes manglende fysisk aktivitet løber i vores naboland Sverige op i ca. 5 milliarder hvert år. I hele EU regner man med, at der bruges ca. 300 milliarder på dette hvert år.

Herhjemme har folketinget taget et vigtigt skridt i den rigtige retning, i det at man har afsat penge, både til at sygeplejen kan behandle med lægeordineret motion, og gennem sundhedsfremmende, konditionsforbedrende aktiviteter på skoler og arbejdspladser.

I tabellen til højre ses et eksempel omfattende en kvinde med en biologisk alder på 38, men en fysiologisk alder på 23. Dette er takket være et højere kondital end gennemsnittet for personer, der gennemgår pulstræning 3 gange om ugen i 45 minutter.

Ideel udvikling af voksnes kondition