Hälsospåret

Fysiologisk alder

Børn har brug for meget fysisk aktivitet

Tabellen til højre viser en 14-årig dreng med en kondition, der er lavere en det ideelle niveau. Dette medfører, at barnet har dårlige forudsætninger for at opnå et konditionstal, der er tilstrækkeligt set ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv. Dette barn har brug for støtte fra skolens lærere og sine forældre for at kunne opnå et ideelt kondital som ung voksen.

Ideel udvikling af børns kondition