Hälsospåret

Fysiologisk alder

Børn har brug for meget fysisk aktivitet

1 times træning hver dag hele ugen
Det er nu kommet så vidt med den usunde livsstil i den vestlige verden, at EU har besluttet at gribe ind og udarbejde en strategi for fysisk aktivitet. I ”EU-Guidelines Physical Activity”, som blandt andre professor Bengt Saltin har været med til at udarbejde , findes der 45 retningslinjer for, hvordan EU’s befolkning skal få en sundere livsstil.

Den første retningslinje siger, at alle børn og unge skal have ret til at være fysisk aktive en time hver dag, og at voksne skal have ret til 30 minutters fysisk aktivitet hver dag.

Derudover har WHO for nylig beregnet, at 70 % af i-landenes resurser inden for sygeplejen allerede år 2020 vil blive brugt til at behandle livsstilssygdomme. I dag ligger andelen på 50 %.

Når man er ung, har man gode forudsætninger at opbygge muskler og dyrke konditionstræning. Børn har nemt ved at løbe og er også gode til at bevæge sig i intervaller. Derfor har de nemt ved at drage fordel af intensiv konditionstræning, hvor man hviler mellem intervallerne. Kroppens evne til at restituere hurtigt mellem træningstilfældene er bedre hos unge mennesker end hos ældre.

I tabellen til højre kan man se en 12-årig pige, hvis kondital ligger over det ideelle niveau. Dette illustrerer, hvordan dette barn har god mulighed at opnå et passende konditionsnivau som ung voksen, hvilket også er tilstrækkeligt set fra et sundhedsmæssigt perspektiv.

Ideel udvikling af børns kondition