Hälsospåret

Kondition vs økonomi

God kondition styrker arbejdskapaciteten

God stemning på arbejdet, ergonomisk arbejdsstilling, gratis frugt eller kaffe, små arbejdsgrupper, sociale aktiviteter etc. er nogle af de mange faktorer, der har indflydelse på personalets velvære, sundhed og arbejdskapacitet. Alligevel opnår både produktions- og servicevirksomheder sjældent fuld udnyttelse af personalets arbejdskapacitet. En af de største årsager er noget så simpelt som medarbejdernes manglende kondition. Konditionen har nemlig stor betydning for, om medarbejderne arbejder effektivt og på en måde, som bidrager positivt til virksomhedens økonomi. De økonomiske konsekvenser af personalets utilstrækkelige kondition kan være anseelige for en virksomhed eller organisation.

Ved hjælp af konditallet kan man med en enkel matematisk formel udregne risikoen for tabt arbejdskapacitet, og hvad dette koster arbejdsgiveren i kroner og øre.

På denne side kan du eksperimentere med cirklerne for at finde ud af, hvor meget et produktionstab kan løbe op i, hvis personalets kondition er for ringe. Alle menneskers kondition bør være så god, at personen kan udføre sit arbejde på en tilfredsstillende måde og samtidig have energi til at have en meningsfyldt fritid.

Grundindstillinger
I vores model har vi følgende grundindstillinger:
Løn: 25 000 DKK (Omkostningerne for arbejdsgiveren er ca. xx xxx kr med feriepenge, pension, forsikringer etc.)
Reduceret arbejdsevne: Hvis man har brug for et kondital på 35, og det faktiske tal ligger på 28, så er vedkommendes arbejdskapacitet forringet med 20 %.
Arbejdstid: 10 måneder (ferie- og sygedage fratrukket).

God kondition styrker arbejdskapaciteten

I tabellen til højre kan man se, hvordan forskellige arbejdsindsatser kræver forskellige konditionsniveauer. Nogle påstår, at et kondital på 35 er tilstrækkeligt for at kunne arbejde med fuld kapacitet hele dagen, men desværre er dette ikke nok, hvilket også kan aflæses af tabellen.

Eksemplet til højre viser en byggearbejder med et kondital på 37,5 ilt/kg x min. Han har en kalkuleret risiko for nedsat arbejdsevne på 32 %.

Et kondital på 35 for en 25-årig kan være en samfundsøkonomisk katastrofe, fordi konditionen automatisk falder med alderen (se ”Fysiologisk alder”)

arbetskapacitet
Klik på billedet for at gøre det større

Mulig økonomisk konsekvens af dårlig kondition


DKK

%

mån

st
Løn
Reduceret
arbejdskapacitet
Arbejdstid
Ansatte
Beregnet omkostning for
forringet produktion
Klar